CÁC GIẤY PHÉP VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM, KIỂM ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM, CƠ SỞ SẢN XUẤT CỦA MỘC MIÊN COFFEE.

1. Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất CÔNG TY TNHH TM & DV HOA MỘC MIÊN đủ điều kiện VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM để sản xuất, chế biến CÀ PHÊ:

www.mocmiencoffee.com

2. Giấy kiểm định chất lượng Lý Hóa sản phẩm MỘC MIÊN COFFEE của Tổng Cục Đo Lường Chất Lượng:

www.mocmiencoffee.com

3. Giấy kiểm định chất lượng Sinh Học sản phẩm MỘC MIÊN COFFEE của Tổng Cục Đo Lường Chất Lượng:

www.mocmiencoffee.com