CÁC GIẤY PHÉP VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM, KIỂM ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM, CƠ SỞ SẢN XUẤT CỦA MỘC MIÊN COFFEE.

1. Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất CÔNG TY TNHH TM & DV HOA MỘC MIÊN đủ điều kiện VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM để sản xuất, chế biến CÀ PHÊ:

Cà phê hạt nguyên chất cho quán cà phê và khách hàng. MỘC MIÊN Coffee - Xưởng Rang Xay Cà Phê / mocmiencoffee.com. Cung cấp coffee tại Đà Nẵng và toàn quốc.

2. Giấy kiểm định chất lượng Lý Hóa sản phẩm MỘC MIÊN COFFEE của Tổng Cục Đo Lường Chất Lượng:

Cà phê hạt nguyên chất cho quán cà phê và khách hàng. MỘC MIÊN Coffee - Xưởng Rang Xay Cà Phê / mocmiencoffee.com. Cung cấp coffee tại Đà Nẵng và toàn quốc.

3. Giấy kiểm định chất lượng Sinh Học sản phẩm MỘC MIÊN COFFEE của Tổng Cục Đo Lường Chất Lượng:

Cà phê hạt nguyên chất cho quán cà phê và khách hàng. MỘC MIÊN Coffee - Xưởng Rang Xay Cà Phê / mocmiencoffee.com. Cung cấp coffee tại Đà Nẵng và toàn quốc.

CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM
5 (100%) 1 vote[s]